Sosyal Medya Hesaplarımız

Genel Haberler

TEPAV Perakende Güven Endeksi yayımlamaya başladı

Editör
Abone Ol:

TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf›), 2008 y›l› May›s ay›ndan bu yana yapt›€› perakende güven endeksinin sonuçlar›n› aç›klad›. Endekse göre perakende sektöründe ifller Aral›k 2009’da Aral›k 2008’e göre kötüleflti. TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Ekonomi Etüdleri Direktörü Prof. Dr. Özatay, Ekonomi Politikalar› Analisti Ozan Acar ve AB Delegasyonu Ekonomi Uzman› Frederic Misrahi bir bas›n toplant›s› düzenleyerek TEPAV Perakende Güven Endeksi (TPE)’ni tan›tt› ve ilk sonuçlar›n› aç›klad›lar.
TEPAV Direktörü Sak toplant›da yapt›€› konuflmada, iç tüketimin büyüme için önemine dikkat çekerek, perakende sektörünü izlemenin iç tüketim harcamalar›n› izlemek anlam›na geldi€ini aç›klad›. ‹ç talepteki geliflmeleri izlemek için sa€l›kl› veri setine ihtiyaç oldu€unu ifade eden Sak, flöyle konufltu:
“Bugüne kadar hep gerçekleflmeleri takip ettik. TPE ile perakende sektöründeki geçmifl, mevcut, gelecekteki yönelimlerin takibi art›k mümkün. Bugüne kadar hiç karfl›laflt›rma yapamad›k. TPE ile sektörün AB ekonomilerinde ve Türkiye’deki durumu karfl›laflt›rmal› olarak de€erlendirilebilecek. TPE’n›n ilgili tüm kesimler taraf›ndan referans bir kaynak olarak kullan›lmas›n› umut ediyoruz”.

TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), 2008 yılı Mayıs ayından bu yana yaptığı perakende güven endeksinin sonuçlarını açıkladı. Endekse göre perakende sektöründe işler Aralık 2009’da Aralık 2008’e göre kötüleşti. TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Ekonomi Etüdleri Direktörü Prof. Dr. Özatay, Ekonomi Politikaları Analisti Ozan Acar ve AB Delegasyonu Ekonomi Uzmanı Frederic Misrahi bir basın toplantısı düzenleyerek TEPAV Perakende Güven Endeksi (TPE)’ni tanıttı ve ilk sonuçlarını açıkladılar.

TEPAV Direktörü Sak toplantıda yaptığı konuşmada, iç tüketimin büyüme için önemine dikkat çekerek, perakende sektörünü izlemenin iç tüketim harcamalarını izlemek anlamına geldiğini açıkladı. İç talepteki gelişmeleri izlemek için sağlıklı veri setine ihtiyaç olduğunu ifade eden Sak, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar hep gerçekleşmeleri takip ettik. TPE ile perakende sektöründeki geçmiş, mevcut, gelecekteki yönelimlerin takibi artık mümkün. Bugüne kadar hiç karşılaştırma yapamadık. TPE ile sektörün AB ekonomilerinde ve Türkiye’deki durumu karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilecek. TPE’nın ilgili tüm kesimler tarafından referans bir kaynak olarak kullanılmasını umut ediyoruz”.

tepav1
tepav2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tepav3

Devamını Oku
Yorum Yapın

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Advertisement

Genel Haberler

“Yerli Market Haftası Fuarı” perakendenin yıldızlarını ağırlayacak

Editör

Yazar:

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından bu yıl 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Yerli Market Haftası Fuarı, 6’ncı kez perakende sektörünün öncü markalarını sektör paydaşları ile bir araya getirecek.

İstanbul PERDER’in ev sahipliğinde organize gıda perakendesine 6 yıldan bu yana imzasını atan Yerli Market Haftası (YMH), Pin Fuarcılık organizasyonunda WOW Convention Center’da üretici, tedarikçi ve perakende sektörüne hizmet sunan firmaları yerel zincir market temsilcileriyle buluşturacak. “Birlikte daha güçlüyüz” sloganıyla bu yıl “Dilek Gıda ve Hedef Grup” ana sponsorluğunda yapılacak fuarda katılımcı firmalar iki gün boyunca yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Ayrıca perakendeye yıllarını vermiş isimler sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri paylaşacaklar.

Bu yıl fuarda 90 standlı katılım ile yer alacak firmalarımızla birlikte yaklaşık 10 bin’e yakın ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirten İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, “Yerli Market Haftası (YMH) ile bölgesel markaların ulusal marka olma yolunda ilerlemesine destek olmayı, onlara fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Yerel perakendeci ve tedarikçi firmaları aynı çatı altında buluşturarak birbirlerini tanımalarını, dayanışma ve paylaşımda bulunarak iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz’ın üstleneceği YMH’ta ilk gün Yenilenebilir Enerji, Elektromobilite ve Enerji Verimliliği, Yeni Dünya Düzeninin İpuçları, Geleceğin  Perakende Trendleri konuşulacak. İkinci gün ise, PERDER Başkanları Oturumu ve Aile Şirketlerini Geleceğe Taşımak başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Programın ilk gününde yer alacak konuşmacılar şöyle: Vat Enerji Hizmetleri Genel Müdürü M. Altuğ Karataş, Solarçatı CEO&Kurucusu Utku Korkmaz, S2C Kurucu Ortağı Uğur Kılıç, Atlas Space Kurucusu&CEO Ahmet Burçin Gürbüz, Payneer Ödeme Kuruluşu CEO’su Ergi Şener, SabancıDx Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Teknosa Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kalkan, Argus Growth Agency Kurucu&İş Geliştşrme ve Büyüme Danışmanı Bora Alçı ve I-Am Global Kurucu Ortağı emre Kuzlu.

İkinci gün ise sektörün duayen isimleri deneyimlerini ve sektördeki gelişmeleri paylaşacaklar. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ve önceki dönem başkanları Ramazan Ulu, İhsan Biçen, Reşat Narman ile Erdal Tüfekçi aynı oturumda bir araya gelecek. Ardından 2M Parlak Gıda İK ve Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Parlak moderatörlüğünde Şölen CEO’su Elif Çoban, EVYAP CEO’su Mehmet Evyap ve Snowy Ulu Kardeşler Genel Müdürü Bülent Efe aile şirketlerinin geleceğini masaya yatıracak.

Devamını Oku

Genel Haberler

BMD üyeleri Rusya’da

Editör

Yazar:

BMD üyeleri, perakende sektörünü gözlemlemek amacıyla Rusya’ya gittiler. DEİK Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, BMD Başkanı Sinan Öncel, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar ve Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu, geziye katıldılar.

Moskova’da Kievskaya Ploshchad Group (Europeiskiy, Olimpiskiy, Schelkovsky), Colliers Group, ADG Group, Alışveriş Merkezleri Birliği (SCA) üyeleri, Moskova’nın özellikle lüks segment en ünlü iki AVM’si TSUM ve GUM yöneticileri, Rusya’da mağazaları bulunan üye marka temsilcileri ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile görüşmeler gerçekleştirdiler.

Moskova’daki görüşmelerde pek çok batılı markanın mağazalarının kapalı olduğu, önemli bir bölümünün ise ülkeden çıkma yönünde niyet bildirdiği bilgisi aktarıldı. Öte yandan mağazaları açık olarak faaliyete devam eden batılı marka sayısının da az olmadığı gözlemlendi.

Devamını Oku

Genel Haberler

Ayşen Zamanpur’dan 2. kitap

Editör

Yazar:

Silk and Cashmere’nin kurucusu Ayşen Zamanpur, ilk kitabı Kaşmir Yolu’ndan sonra ikinci kitabı olan Diren Keçi’yi yayımladı. Doğan Kitap tarafından yayımlanan ve Yılın İş Dünyası Marka Kitabı olarak gösterilen kitapla ilgili Ayşen Zamanpur, şunları söylüyor:

“Tutkuyla yaratılan ve dünyaya yayılan 30 yıllık bir markanın gerçek öyküsü. İlk kitabım Kaşmir Yolu’nun ilk cümlesi ‘Bu benim ilk ve son kitabım’dı. Ama sözümde duramadım. Yine yazdım. Neden mi? Diren Keçi’de anlatıyorum.”

Devamını Oku

POPÜLER