Sosyal Medya Hesaplarımız

Ercüment Tunçalp

Gross marketlerin gücü

Ercüment Tunçalp
Abone Ol:

Son zamanlarda, ülkemizde Gross Market tarzı büyük toptancı marketlerin sayısı hızla artıyor. Sağladıkları rekabetçi fiyatların nereden kaynaklandığı ise merak konusu oluyor. Sadece personel tasarrufu ile bu gücün oluşamayacağını belirterek başlayalım.

Ülkemizde en düşük maliyetlere sahip gıda perakendecisi BİM’dir. Brüt kâr marjı da yüzde 17’dir. Yani normal süpermarketin yüzde 27 olan brüt kâr marjının 10 puan eksiğidir. Zira düşük operasyon giderleri içinde sadece düşük personel gider oranı yoktur. Kira gider oranı da son derece düşüktür. Alış fiyatlarında sağladığı farkın içinde ise rekor seviyedeki satış hacminin önemli etkisi vardır.

Peki o zaman çoğu yerel olan yeni nesil ‘Gross Market’lerin, yüzde 9-10 gider oranına ve yüzde 12-13 brüt kâr marjına inmelerine imkan var mıdır?

Yoktur ama yaratılan başka avantajlar sayesinde net alış fiyatlarını düşürme imkanları vardır. Şimdi ‘olmayana ergi metodu’ ile sonuca ulaşmaya çalışalım.

 • Bir süpermarketin yüzde 10 civarında olan personel gider oranı indirim marketinde yüzde 6’dır. Gross Markette de yüzde 4 olsun.
 • Kira oranı süpermarkette yüzde 5’dir. Gerçek indirim marketinde ise yüzde 2,5 civarındadır. Gross Markette de yüzde 3-4 olsun. Daha az olamaz.
 • Enerji, su, iletişim, nakliye, güvenlik, temizlik, reklam gibi diğer giderler yüzde 4’den az olamaz.
 • Ülkenin her noktasında yer alan bir indirim marketin satış hacmine ulaşılması da şimdilik mümkün değildir.
 • Demek ki; buraya kadarıyla indirim marketine göre yaratılan önemli bir avantaj yoktur.

Peki bazı fiyatlarda daha düşük seviyeye nasıl inebiliyorlar?

Geriye kalan tek ihtimal olan spot alımlarla…

Tam iki sene önce Gimsa bunu nasıl başardı? başlıklı yazımda detaylı şekilde anlatmıştım. Üstelik Gimsa’da personel tasarrufu olmadığı gibi hizmet reyonlarının fazlalığı sebebiyle aşırı sayıda personel çalıştırılıyordu.

Neticede, format farklı olmasına rağmen hikayeleri benzer olan Ankara’da çok başarılı iki Gross Market örneği var. Genel bir ucuzluk yaratmaları yanında, lokomotif kategorilerle anılmayı da başarıyorlar. Birisinde içki, diğerinde kağıt ve kuru gıda kategorileri daha da öne çıkıyor.

Özet olarak elde yeterli işletme sermayesi olmadan ve nakitin gücü kullanılmadan böyle bir format kolay yaşayamaz. Sakın uzaktan bakarak benzer dekorasyonla benzer sonucun alınabileceği zannedilmesin, güçlü girişimciyle rekabet edilebilmesi kolay değildir. Yeni yatırımcı adaylarını uyarmak isterim.

İstanbul’da Mega Center, Ankara’da Gimat ile bu güçlü Gross Marketler arasına sıkışma ihtimali vardır. 30 bin çeşitlik mağaza stoğu, ayrıcalıklı alış fiyatına ve yüksek cirolara ulaşılamadığı takdirde yönetilemez. Sonuçta hasar büyük olur.

Önemli perakendecilerin, ‘o tarafa daha iyi alım şartları sağlanmaması’ konusunda tedarikçileri uyardıklarını duyuyorum. Netice almaları mümkün değildir. Zira enflasyonu yüksek oranda yaşayan ülkelerin piyasalarında en önemli silah nakittir. Peşin alanla 90 gün vadede alan arasında asgari 5-6 puan fark oluşur. Şartlara göre bunun zaman zaman daha da artması mümkündür. Üstelik her ürün üreticisinden alınmıyor, spot piyasadan toplanıyor.

Şimdi ülkemizde Cash&Carry örneğinin tarihçesinden ve ayrıştığı noktalardan bahsedelim. Bu toptancılar dünyada da, bizde de; müşterilerine nakit ödemeleri koşulu ile iskontolu satış yapan şirketlerdir. Asli müşterileri de; vergi tabelası olan iş insanları, yani ‘satmak üzere mal alan’ bakkal, market, büfe ile ‘kullanmak üzere mal alan’ lokanta, cafe, otel, pansiyon, hastane, fabrika, imalathane ve diğer iş yerleridir. Türkiye’nin ilk Cash&Carry mağazası Tespo tabelasıyla 1989 yılında Marmaris’te açılmıştı. İkinci örnek 1990 yılında İstanbul’a gelen küresel marka Metro idi. Üçüncü örnek ise 2002 yılında faaliyete geçen Bizim Toptan’dır. Cash&Carry formatının bu üç üyesi de ülke genelinde ticaret yapan ulusal şirketlerdir. Bu üçlünün kuruluş amacı, yukarda da bahsettiğim gibi üretici ile HORECA arasında köprü görevi üstlenmekti. Senelerce de öyle oldu. Bu kanalı geliştirmek adına, en uygun üretim tarzı için üreticiyi eğittiler. Yani Cash&Carry, Gross Market, Toptancı Market tanımı bu üçlüye tam uyar. Bunları diğerlerinden ayırmak için Cash&Carry formatı olarak etiketleyelim ve öyle analım. Zira aralarında bariz farklar bulunmaktadır.

Yeni akım ise 2010 yılından itibaren hareketlenmeye başlayan bize özgü Yerel Gross Market konseptidir. Bana göre doğru adı ‘Büyük İndirim Mağazası’dır. Kısaca spot piyasanın şehir merkezine taşınmış halidir. Elbette hepsi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Nasıl ki; adı indirim market olduğu halde normal markete daha çok benzeyenler varsa, sadece dekorasyonu ile Gross Markete benzeyenler de bulunmaktadır. Cash&Carry’den en önemli farkları, daha çok  tüketicilere satış yapmalarıdır. Elbette toptan alan müşterileri de vardır ama herhangi bir kısıtlama yoktur. Genelde tedarikçiyle sözleşmeli çalışmazlar. Zira, nakitin gücüne göre fiyatın her zaman aşağı yönlü değişme ihtimali vardır. Ürün bazında tedarikçinin de değişkenliği söz konusudur. Her çeşit ürün her zaman rafta bulunmayabilir.

Peki rakipleri kimlerdir?

Bakkaldan hipermarkete kadar bütün perakendeciler ve hatta indirim marketleri ile yukarda saydığım üç ulusal cash&carry formatı da rakipleridir.

Bu formatın ekonomi içinde ne gibi etkileri olabilir?

 • Tüketicinin lehine olan bu sahne enflasyonla mücadele adına da olumludur.
 • Daha erken tahsilat yapan üretici ve tedarikçi mutludur. Bazı üreticilerin eskiden beri spot pazarında yer alması ve bazı Hipermarketlerdeki ‘arka kapı satışları’nı benimsemesi artık daha görünür hale gelmiştir.
 • Bazı tedarikçileri rahatsız eden tarafı ise, piyasa fiyat istikrarının bozulması ve ulusal zincirlerle ilişkilerin yara almasıdır.
 • Küçük esnaf ve indirim marketlerinin eve yakın olmaları ve arabasız müşteriye hizmet vermeleri etkilenme derecelerini azaltır.
 • Bu format genişledikçe normal süper ve hipermarketler en olumsuz etkilenecek satış noktaları olurlar.
 • Bugünkü süpermarket zincirleri, mevcut alım şartları ile Gross Market formatına geçerek yukarda belirttiğim başarılı örneklerle rekabet edemezler.
 • Bu da ödeme vadelerini düşürmeye dönük baskıları artırır.

Manevra kabiliyeti yüksek olan bu patron şirketlerinin önemli bir gücü de, anlık kararların kurumsal rakiplere ve tedarikçilere sık sık sürprizler yaşatmasıdır. Spot alım kolay izlenemez. Pazarlığı vardır ama listesi yoktur.

Neticede, bir taraftan serbest piyasa düzenini savunup, diğer taraftan da “nerden çıktı bu Gross Marketler?” denemez. Sadece bize özgü kuralı da olsa, yeni şartlara uymaktan başka çare yoktur. Neredeyse Anadolu’da yerel ‘Gross Market’i olmayan ilimiz kalmadı. Ancak tüketici artık tabeladaki “Gross”, “İndirim”, “Toptan fiyatına perakende” gibi ifadelere bakmıyor. Etiket fiyatlarını karşılaştırıyor ve gerekirse alışverişini bölüyor.

Bu bakımdan tabelaya o sihirli kelimeyi yazarak ayrışmaya çalışan perakendeciler için yeni girişimler şimdi daha fazla risk taşıyor.

Devamını Oku
Yorum Yapın

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement

Ercüment Tunçalp

Enflasyon muhasebesine ihtiyaç var

Ercüment Tunçalp

Son bir senede bu konuya ikinci defa değiniyorum. Zira çok hassas bir konu olmasının yanında, geçtiğimiz hafta Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın, enflasyon nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirtmesi, “Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmeli” görüşünü paylaşması dikkat çekiciydi. Bu söz sohbet içinde kullanılmış sıradan bir ifade olmayıp, artan sıkıntının dışa vurulması olarak özetlenebilir.

Yüksek enflasyon yaşanan bir ekonomide, faaliyetlerin ve finansal durumun herhangi bir düzeltme yapılmaksızın yerel para biriminden raporlanması anlamlı sonuçlar ortaya koyamaz.

Paranın satın alma gücü o kadar hızlı ve büyük oranda değer kaybediyor ki, farklı zamanlarda meydana gelen işlemlerin rakamsal kıyaslamasından oldukça fazla yanıltıcı bilgi ortaya çıkıyor. Nitekim bazı şirket yöneticilerinin dönemsel raporlar hakkında yaptıkları sunumları süzgeçten geçirmeden doğru yorumlamak kolay olmuyor. Üstelik finansal tablolarını görebildiğimiz bu tarz şirketlerdeki net olmayan manzara; fiktif kârların rehavete sokabildiği yöneticiler oluyor. Bu da şirket geleceği için risk oluşturuyor.

Dolayısıyla böyle dönemlerde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlem yapılması ihtiyacı doğuyor ve gerçekleşen bu teknik düzeltmeler ‘Enflasyon Muhasebesi’ başlığı altında toplanıyor.

Yıllardır perakende şirketlere ait dönemsel finansal tabloları meslektaşlar arasında yorumluyoruz. Ülkemizde bu uygulama olmadığı için parasal olmayan değerlerin (stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar vb.) enflasyon oranı ve ÜFE ile çarpılmasıyla performansa dair kabaca bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece merak gideren bu bilgilerin, şirketler açısından da fayda üretebilmesi için resmi şekilde ortaya konması daha iyi olmaz mı?

Reel anlamda hakikati yansıtmayan kâr marjları gerçek şirket performansını ölçmeyi engelliyor. Yabancı yatırımcılar da enflasyon muhasebesi uygulanmayan ülkelerde gerçek durumu yorumlamakta zorlanıyorlar.

Bizler bile yıllardır içinde yaşadığımız yüksek enflasyon şartlarına alışkın olmamıza rağmen stok devir hızı düşük olan bir şirketi ilk bakışta daha kârlı ve avantajlı görme yanlışına düşebiliyoruz. Daha kötüsü; yukarda da belirttiğim gibi bu tarz şirketlerin yüksek fiktif kârlılık elde etmesi, yüksek vergi giderlerinin oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bunu düzeltecek enflasyon muhasebesi uygulamasında geç bile kalındığını söyleyebiliriz…

Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 29 esas alınarak 1990’lar boyunca yurt dışı ortaklığı veya ilişkileri olan veya gerçek durumlarını görmek isteyen büyük şirketler tarafından normal muhasebe sistemine ek olarak kullanılmıştır.

Enflasyon Muhasebesinin resmi uygulaması, finansal kuruluşlar için BDDK kapsamında 2001-2004, SPK mevzuatına tabi şirketlerde 2003 ve 2004 yıllarında uygulama imkanı buldu. Vergi Usul Kanunu kapsamında ise yalnızca 2004 yılında uygulandı. Ardından nispeten düşük enflasyon oranları nedeniyle enflasyon muhasebesi terkedildi. (Kaynak: Dr Ozan Bingöl)

Vergi kanunlarına göre sadece bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulur, gelir tablosu hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmaz. Kayıtlarını TL cinsinden tutmayanlar enflasyon düzeltmesi yapamazlar.

Enflasyon muhasebesinin işletmeler tarafından isteğe bağlı olarak; vergi ve diğer mevzuata göre uygulanan muhasebeye paralel şekilde uygulanmasında bir engel bulunmamaktadır. Ancak bu şekilde elde edilen finansal tablolardan vergi yükümlülüğü açısından faydalanılamaz. Bankalardaki kredi işlemlerinde kabul görmez. Sadece işletmeyi yönetenlerin gerçek durumu görmelerini sağlar.

Sonuç olarak; paranın satın alma gücündeki değişmeleri dikkate alan bir enflasyon düzeltmesi önemli ihtiyaçtır. Zira yüksek enflasyon mali tabloların önemini ve geçerliliğini azaltmaktadır.

Üstelik şirket yöneticilerine karar alma aşamasında; anlamlı ve kolay kıyaslanabilir bilgiler üreterek enflasyonun olumsuz etkilerinden arındıracak bir yöntem gerekmektedir. Bu da ancak enflasyon muhasebesi yardımıyla olur.

Devletin uygulamaya geçme konusundaki tereddütleri anlaşılabilir. Zira ‘vergi kaybına uğrama’ ihtimali yüksektir. Kayıt dışı ekonominin yüksek payı da bunu tamamlayan başka bir nedendir. Ama ortada bir de haksız rekabet ve adil olmadığı tartışılan bir vergi düzeni mevcuttur.

Milton Friedman’ın, “Enflasyon yasal olmayan vergilendirmedir” sözü durumu özetlemektedir. Böyle bakınca, vergilendirmeyi haklı ve adil hale yaklaştıracak olan araç da enflasyon muhasebesidir.

Yüksek enflasyon her şirketi aynı derecede etkilemez. Örneğin ihracat yapan ya da satışlarını yabancı para ile gerçekleştiren şirketler enflasyondan farklı etkilenirler. O zaman TL kullanan yüzde yüz yerli sermayenin korunması gerekmez mi? Elbette gelir dağılımında adaleti sağlamak adına da sabit gelirli kesimin haklarını öncelemeyi ihmal etmeden…

Devamını Oku

Ercüment Tunçalp

Sahte bal cenneti olmayalım!

Ercüment Tunçalp

Önümüzde bir Çin örneği var. Dünyanın en büyük bal üreticisi olmasına rağmen kaliteli balı yurt dışında arıyor. Aynı duruma düşmemek için buradan gerekli dersleri çıkartmamız lazım. Zira en kaliteli balı biz üretiyoruz ama sahtesinin tek türüne bile engel olamıyoruz. Dolayısıyla üretimde dünya birincisi olmamız belki mümkün olmayabilir ama kalitemizi yükselterek ‘en iyi balın üretildiği ülke’ haline gelmemiz pekala makul bir hedef olabilir. Ancak bu günkü rahatlıkla ve umursamazlıkla olmaz!

Önce güncel ve gerçek resme bakmamızda fayda var…

Artık yazmaktan yoruldum; ülkemizde gerçek balın çok sınırlı sayıda markanın elinde kaldığını anlatmaktan…

Nihayetinde ben de bir tüketiciyim ve iki tanınmış markanın dışında bal tüketemiyorum. Haliyle beni seçeneksiz bırakanlara da çok kızıyorum…

Arıyla hiç karşılaşmamış yapay balları üretenleri, arıyı şurupla besleyerek onu da sahtekarlığa ortak edenleri, çam balı bulamayınca içine çiçek balı karıştıranları ve bu sahtekarlarla mücadeleyi bırakanları çok fazla anlattım.

Buna rağmen zaman zaman benim de payıma hileli ürün isabet edebiliyor. Geçenlerde aile fertlerimizden birinin yanılgısıyla evimize giren bir markanın (çam balı) kapağını açtığım an hileli olduğunu fark ettim. Oysa bir balın sahte olduğu bakarak, tadarak ve koklayarak kolay kolay anlaşılamaz.

Peki nasıl oldu da bu çam balı kendisini bu kadar kolay deşifre etti?

Kavanozdan tabağa boşaltırken su gibi akışkan olduğunu gördüm. Oysa çam balının kıvamı çiçek balından bile daha yoğundur. Elbette hemen, kalite kontrol birimiyle övünen büyük perakendecimizin mağazasında iade işlemini gerçekleştirip bildiğim markayla (aradaki farkı ödeyerek) değişimi sağladım. Bununla yetinmedim; hem perakendecinin en yetkili yöneticisine hem de sorunlu markanın patronuna durumu direkt olarak aktardım.

Aradan geçen süre içinde bu ürünün raftaki konumu değişmedi. Buradan da anlıyoruz ki; hileli ürünler bizler gibi çok küçük bir azınlığı ilgilendiriyor!

Ülkemize ait şu gerçeğin altını çizmeliyim; satın alma gücü düşük kesimlerin artık hilesiz ürüne ulaşmaları giderek zorlaşmaktadır. Bu durumda da gıda güvenliği önceliğini kaybetmeye, her ne şekilde olursa olsun yeterli gıdaya erişim ilk sırayı almaya başlamıştır. Bu çok tehlikeli bir gelişmedir.

Otuz sene önce gerçek balın benmari işlemi esnasında; uygulanan ısı derecesindeki hata, en küçük bir enzim kaybına sebep olduğunda dahi paketlemeyi yapan firma yetkilisi hakim karşısına çıkardı. Ben de benzer durumla 4-5 defa muhatap olmuştum. Oysa yukarda saydıklarımın yanında çok masum kalan bu kadar kusurun sözü bile edilemez…

Şimdi buna da çare bulmuşlar. Gerçek bala değil, sahte bala enzim ilave ederek analizlerden geçer hale getirmişler. İşin en acı tarafı; sektörün içindeki herkes, yani satan, alan, denetleyen bütün taraflar durumun farkında olmasına rağmen herhangi bir iyileşmenin görülmüyor olmasıdır.

Buradan sesleniyorum; taklit ve tağşişli ürünlerin halka açıklanması en son 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Yani üzerinden geçen süre tam 15 aydır…

Oysa geçmiş senelerde en az 6 ayda bir listeler açıklanırdı. Devamını diliyorum.

Son 10 yılda 20 bin üreticinin arıcılığı bıraktığını duyuyoruz. Herhalde arının devreden çıkarıldığı bir ortamda bu eksiği tamamlayan unsurların araştırılması gerekir!

Dünya’dan Emel Yiğit’in haberine göre; Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, “Türkiye bir bal ülkesi deniyor ama öyle değil. Türkiye sahte bal cenneti. Bunun önlemini almazsak, bu yıl sonuna kadar Türkiye balının Avrupa’ya ihracatı engellenebilir” diyor.

Yukarda hilelerden birinin şurupla yapıldığını belirtmiştim. Aynı haberde Altıparmak da, “esmer pirinç şurubundan çok fazla tağşiş yapıldığını” söylüyor. Altıparmak devam ediyor; “Firmanın adı da belli, herkes de bunu biliyor ama önlem alınmıyor. Bunlar bir de ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler de tağşişi bulamıyor. Bizim bulduğumuz metot sayesinde esmer pirinç şurubundan tağşişi yapan 15 firmanın 14’ü yakalandı. Şimdi ben bir metot buldum. Bizim ülkemizdeki biri sahte balı Avrupa’ya ihraç ediyor, alan firma laboratuvarda anlayamadığı için kabul ediyor ama analiz metotlarını bizden öğrendikten sonra yine Türkiye’den giden sahte ürünler engelleniyor. Bunu biz sağladık” ifadelerini kullanıyor. Sahtecilikte gelinen son noktayı da, “300 kilo Anzer balı çıkıyor, 30 ton satılıyor” diye özetliyor Altıparmak…

Sonuç olarak; yapılan hileler o kadar açık ki, bunu rekolte ile satış miktarı arasındaki farktan bile anlamak mümkündür. Açıklamaya çalıştığım üzere laboratuvara girmeden bile bazı ürünler “ben sahteyim” diye bağırıyor zaten…

Bazı perakendecilerin kalite kontrol işlemine neden boş verdikleri ise en fazla şaşırdığım tarafıdır. Çam balı kolay kolay kristalleşmez. Oysa raflar bu tarz çam ballarıyla doludur. Çiçek balında çok normal olan bu durumun, bütün ballar için geçerli olduğunu zanneden meslektaşlarımızda bilgi eksiği vardır. Oysa güvenilir tedarikçilerden doğru bilginin edinilmesi çok kolaydır.

Ucuz satmak önemlidir ama “ne pahasına olursa olsun” denemez…

Gıda güvenliği olmadan ‘yeterli gıdaya erişim hakkı’nın kabul görmesi anlamsızdır. Tüketicinin görece ucuz olduğu için büyük oranda taklit ve hatta sağlık riski taşıyan ürünlere yönelmesi, fiziksel ve mental olarak geri kalmış bir neslin oluşumuna neden olacaktır. Bilhassa çocuklarımızın yeterli gıdaya erişim hakkı, ancak güvenli ve kaliteli gıda tüketmeleri halinde amacına ulaşır.

Elbette bu da devletin sorumluluğundadır…

Devamını Oku

Ercüment Tunçalp

İki ülkede iki alışveriş (13)

Ercüment Tunçalp

Küresel arenada fiyat düzeylerini ve gelir seviyelerini kıyasladığımız ülkeleri konu alan yazı dizimizde bu günkü misafirimiz ABD

Bir Türk genci, ABD’nin en büyük perakende zinciri olan (aynı zamanda dünyanın da en büyüğü) Walmart’a giderek 5 dolara neler alınabileceğini, raflardan yaptığı çekimle sosyal medya hesabından yayınladı.

Aynen aktarıyorum:

 • Libresi (1 libre = 453 gram) 72 cent olan 5 kg muz,
 • 5 kilogramlık ambalajda 4 dolara patates,
 • Libresi 88 cent olan 2.8 kg kurusoğan,
 • Adedi 1,47 dolar olan 3 tane ekmek,
 • Paketi (200 gr) 5 dolar olan jumbo karides,
 • Kilosu 10 dolar olan yarım kg dana kıyma,
 • Kilosu 10 dolar olan yarım kg tavuk göğsü,
 • Kilosu 10 dolar olan yarım kg cheddar peynir,
 • Pepsi Cola 50 cc 6’lı paket,
 • Süt 4 litre alınabiliyor.

Bu tür kıyaslamalarda 5 dolar ile 5 liranın alım gücü karşılaştırılır. Zira gelir seviyesindeki uçurum sebebiyle her ülkenin yerel parası 1 birim olarak dikkate alınır. Üzülerek söylüyorum ki; ekmek hariç 5 TL’ye alınabilecek bir ürün kalmadığı için böyle bir kıyaslama imkanımız olamadı.

Bu bakımdan şimdi de aynı ürünleri birim fiyatları ve Türkiye fiyatları ile birlikte görelim:

                                         WALMART ($)                CARREFOUR (TL)

Muz kg 1,59 $ 29,90 TL (Yerli)
Patates kg 1,60 $ 14,90 TL
Kuru soğan kg 1,94 $ 21,90 TL
Ekmek adet 1,47 $ 4,90 TL
Jumbo karides (200 gr) 5,00 $   199,90 TL (Dardanel)
Dana kıyma kg 10,00 $   299,90 TL (%14-20 yağ)
Tavuk göğsü kg 10,00 $ 110,00 TL (Banvit)
Cheddar peynir kg 9,76 $   345,00 TL (President yerli üretim)
Pepsi Cola 6’lı (500 ml) 4,78 $   87,00 TL (Coca Cola 450 ml x 6)
Süt litre 1,12 $   39,95 TL (SEK pastörize)
Toplam tutar 47,26 $ 1.153,35 TL

Görüleceği üzere dolar bazında bile pahalı olan 6 adet ürünümüz vardır. Bunlar, muz 1,53 dolar (hem de yerlisi), jumbo karides 10,24 dolar, dana kıyma 15,36 dolar, cheddar peynir 17.67 dolar, Pepsi Cola 6’lı 4.45 dolar (Aynısı bulunamadığı için 300 ml daha eksik olan Coca Cola fiyatı dikkate alınmıştır), süt 2,04 dolardır. Dolar kuru olarak fiyatların alındığı 9 Mayıs 2023 tarihine ait 19,52 TL dikkate alınmıştır.

 • Daha da ilginci, yukardaki listenin kasadan geçirilerek alışverişe dönüştüğünü varsaymamız durumunda; ABD’de 47,26 dolar tutacak alışverişin Türkiye’deki karşılığı 59,08 dolar olacaktı. Yani dolar ödemeye kalksak, yine de yüzde 25 fazlasını gözden çıkartmak zorundayız.
 • Eğer buna şaşıranlar varsa, gelir hesabını da yapalım ki; gelirin dolar karşılığı da çıksın ve sürekli değer kaybeden paramızın ve de yüksek enflasyonun bizleri hangi noktaya taşıdığı daha iyi anlaşılabilsin…
 • ABD’de saatlik asgari ücret 7,25 dolar ile 15,50 dolar arasında eyaletten eyalete değiştiğinden, 2023 yılı aylık asgari ücret 40 çalışma saati üzerinden 1.160 dolar ile 2.480 dolar arasında farklılık göstermektedir. Eyaletlerin ortalamasını aldığımızda 1.800 dolar asgari gelire ulaştıklarını varsayabiliriz. 1.800 doların 35.136 TL’ye karşılık geldiğini de bir kenara not edelim.
 • Bizim 8.506 TL’lik asgari ücretin karşılığı sadece 436 dolardır. Elbette böyle bir kıyaslama çok doğru değildir ama bir tüketicinin harcaması dolar bazında yüzde 25 fazla çıkıyorsa, gelirine de dolar bazında bakmak normal oluyor. Ve de görülüyor ki; 1.800 $ – 436 $ = 1.364 $ / 1.800 $ = %76 gelir eksiğimiz  bulunuyor. Veya başka bir ifade ile Türk tüketicisinin dolar bazında geliri ABD’li tüketicinin yüzde 24’ü seviyesinde kalıyor.
 • Şimdi de her iki ülke tüketicisinin kendi paraları cinsinden gelirleri ile yine kendi paraları cinsinden fiyatlarla kaç defa bu alışverişi yapabileceklerine bakalım. ABD tüketicisi 1 ayda bu alışverişi 38 defa yapabilirken, Türkiye’deki tüketici 7 defa yapabiliyor. Veya ABD’li tüketici gelirinin yüzde 2.6’sı ile bu alışverişi yaparken, Türkiye’deki tüketici gelirinin yüzde 13.5’ini aynı alışverişe ayırmak zorunda kalıyor.
 • Yine yukarda yaptığımız gibi her iki ülke vatandaşının gelirini de harcamasını da 1 birim üzerinden kıyasladığımızda; geliri 4,7 kat fazla çıkan ülkemiz vatandaşının harcaması 24,4 kat fazla çıkıyor.
 • Eğer aynı şekilde her iki tarafın gelir ve fiyat düzeyleri benzerlik gösterseydi bizdeki alışverişin tutarı 1.153,35 TL yerine 221,15 TL çıkmalıydı. Veya 1.153,35 TL’lik alışverişi yapan vatandaşımızın asgari ücreti 48.827 TL olmalıydı.

Sonuç olarak; kişi başı milli gelirde oluşan 7 kata yakın büyük fark, satın alma gücünün hangi tarafta açık ara önde olduğunu çok net ortaya koyuyor zaten. Ancak buradaki yeni durum, dolara endeksli fiyatlarımızın da daha yüksek hale gelmiş olmasıdır. Hele döviz bazında yüzde 50 pahalı olan et fiyatımızın, yüzde 82 pahalı olan süt fiyatımızın; mantıkla, matematikle ve de istatistikle izah edilebilmesi mümkün değildir.

Bütün bunlara rağmen küresel bazı kurumların (Dünya Bankası, IMF gibi) icadı olan ve yapay olarak yaratılan “Satın alma gücü paritesine göre gelir”, hâlâ küresel ortamda en fazla tartışılan konu olmaya devam ediyor…

Ve de sürekli gerileyen bu alım gücümüz dolarizasyonun ana sebebi olmayı sürdürüyor.

Devamını Oku

Ercüment Tunçalp

POPÜLER